Media coverage of AfterAccess in Nepal


Posted by on December 9, 2018  /  0 Comments

Date Publication Title with link Author
4-Oct-18 Hamrakura प्रतिवेदन भन्छ -अवरोध हटाउन सके नेपालमा इ-कमर्सको ठुलो संभावना Unknown
4-Oct-18 Everest Daily मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगमा नेपाल साउथ एसियामै अगाडि Unknown
4-Oct-18 Hamrakura प्रतिवेदन भन्छ -अवरोध हटाउन सके नेपालमा इ-कमर्सको ठुलो संभावना Unknown
4-Oct-18 Everest Daily मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगमा नेपाल साउथ एसियामै अगाडि Unknown
5-Oct-18 Living with ICT नेपालमा ७२ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता, ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने Unknown
5-Oct-18 Karobar Daily अवरोध हटाउन सके नेपालमा ई–कमर्सको ठूलो सम्भावना Unknown
5-Oct-18 Nepal Samaya नेपालमा इ-कमर्सको उच्च सम्भावना Unknown
5-Oct-18 ClickMandu ५८ प्रतिशत नेपालीले सामाजिक संजाल मार्फत अाएका समाचार विश्वास गर्छन्: अध्ययन Unknown
5-Oct-18 Living with ICT नेपालमा ७२ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता, ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने Unknown
5-Oct-18 Karobar Daily अवरोध हटाउन सके नेपालमा ई–कमर्सको ठूलो सम्भावना Unknown
5-Oct-18 Nepal Samaya नेपालमा इ-कमर्सको उच्च सम्भावना Unknown
5-Oct-18 ClickMandu ५८ प्रतिशत नेपालीले सामाजिक संजाल मार्फत अाएका समाचार विश्वास गर्छन्: अध्ययन Unknown
6-Oct-18 Kantipur Daily ‘६० प्रतिशत नेपालीसँग इन्टरनेट चल्ने फोन’ Unknown
6-Oct-18 Kantipur Daily ‘६० प्रतिशत नेपालीसँग इन्टरनेट चल्ने फोन’ Unknown
7-Oct-18 ICT Frame Reports on ICT access and use in Asia and the global south launched Unknown
7-Oct-18 ICT Frame Reports on ICT access and use in Asia and the global south launched Unknown

 

Comments are closed.